top of page

"יצירה בימתית חדשה, מרתקת את העין, האוזן והדעת ומטלטלת את הנפש בסיפור לאומי ואישי העשוי ממלים ופרטים המשתלבים לתמונת זיכרון... שותפיה של יואלי ליצירה, שחקני קבוצת תיאטרון רות קנר, מדקלמים-שרים את השדרים האלה מן העבר, א-קפלה, עם מוסיקה מקורית מרתקת של יוסי מר-חיים, בתיאום מעולה, ומעורבות מעוררת פליאה של הזדהות עמוקה עם הדמויות ושמירת מרחק אירוני מהן, בעת ובעונה אחת... ממילים שהזמן נזל וטשטש אותן רקמה יואלי עבודה בימתית מורכבת מאוד, מרובת פרטים שכל אחד מהם מחושב ובמקומו, כאילו נבחן ונבחר בזכוכית מגדלת אישית".

(מיכאל הנדלזלץ, הארץ)

צרור מכתבים וגלויות מונחים לייבוש, כשהדיו הכחולה בה נכתבו מרוחה על גבי הדפים המצהיבים. מתברר שאלה מכתבים מהבית, שנשלחו מפולין לבן המשפחה בפלסטינה ונשמרו בארון בו עוברת צנרת האמבטיה.

הקריאה הבימתית מפענחת את הדיו הנסתרת של המכתבים הגנוזים ומזמנת יותר מהצצה אל היסטוריה פרטית של משפחה אחת. 

בשורות נעימות ומשיבות נפש

עבודה בימתית מאת נעמי יואלי בשיתוף שחקני קבוצת התיאטרון רות קנר: טלי קרק, עדי מאירוביץ, רונן בבלוקי, שירלי גל

תרגום מכתבים מפולנית ומיידיש | לילה הולצמן

תחקיר הסטורי והקדמות | אורי יואלי

מוסיקה |  יוסי מר חיים

תפיסת חלל | הדס עפרת

הדרכה קולית | מיכל אופנהיים

סדנת תנועה | שלי פלמון

ביגוד | שירלי גל

עין שלישית | מרית בן ישראל

ליווי אמנותי | רות קנר

bottom of page